کمپوست قارچ

کمپوست قارچ

 

 

کمپوست قارچ

کمپوست قارچ

 

 

 

برای آشنایی بیشتر با کود ورمی کمپوست، سعی خواهیم کرد اطلاعات جامعی را منتشر کنیم.

در این مسیر همچنین بە نحوە تعامل با محیط، مقابله با زبالە و اثرات نامطلوب آن، نگهداری از گیاهان و تقویت

کشاورزی و زراعت، اشارە می‌شود.

از نظر پیشینه تاریخی، کرم‌های خاکی در حدود ٦٠٠ ملیون سال پیش بە وجود آمدە و از آن زمان تاکنون شاهد

تکامل گونەهای مختلف گیاهی و جانوری بودەاند.

شکل ظاهری این موجودات در طی این مدت تغییر چندانی نکردە و هم اکنون نیز بین گونەهای مختلف آنها از این

نظر تفاوت قابل توجهی بە چشم نمی‌خورد.

قیمت کمپوست قارچ

این موجودات ارزشمند، بە مدت چندین میلیون سال اراضی موجود در سطح کره زمین را در کمال آرامش و سکوت،

زیر و رو کردە و بدین صورت نقش مهمی در جریان چرخه عناصر ایفا نمودەاند. کرم‌های خاکی دارای بدنی کشیدە،

بند بند، فاقد استخوان، دارای کوتیکول حامل تارها و دستگاه گوارش لولە مانند کە بە مجرای دفعی، ختم

می‌شوند، متصل هستند.

این جانور اغلب دو جنسی یا هرمافرودیت هستند و هنگام بلوغ بر روی اپیدرم آنها یک منطقە متورم ظاهر می‌شود

کە آن را کمربند تناسلی گویند. این قسمت، پیلەای ترشح می‌کند کە تخم‌ها را دربرمی‌گیرد. کرم‌های خانگی فاقد

مرحله مشخص لاروی بودە و نوزادان آنها پس از خروج از تخم و پیلە، رفتە رفتە بالغ می‌شوند.

 

کمپوست بدست آمدە از زباله آلی، حاوی مقدار فراوانی عناصر معدنی بودە کە پارەای از آنها برای رشد گیاهان

ضروری است.مهمترین این عناصر کە Obligo elements نامیدە می‌شوند، عبارتند از روی، مس، منگنز، کبالت،

مولیبدن بەعلاوە عناصر عمدە دیگر همچون نیتروژن، پتاسیم، گوگرد، کلسیم، منیزیم.

 

اجرای مدیریت صحیح، نگهداری خاک با پوسیدە و تجزیە‌شدن مواد آلی توسط موجودات خاکزی مانند کرم خاکی

می‌تواند گذشتە از تحول عظیم در بستر زراعی و ایجاد شخم بیولوژیک، محیط اطراف ریشە را تغییر و شرایط کاملا

ایدەآلی جهت رشد ریشەهای مویین گیاه مهیا سازد.

 

0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *