ورود توسط hani

خرید کمپوست قارچ اصفهان

خرید کمپوست قارچ اصفهان             چای کمپوست  در حقیقت ورمی کمپوست به صورت محلول است که به راحتی از طریق خیساندن و یا steeping کمپوست در آب ساخته می شود. چای کمپوست برای هر دو کاربرد برگی و خاکی مورد استفاده قرار می گیرد (که بر روی برگها اسپری میشود). چای ورمی کمپوست ارگانیک همه ما می دانیم که ورمی کمپوست کمک به رشد بهتر گیاه ما میکند چای ورمی کمپوست علاوه بر این، به جای کودهای شیمیایی،  آفت کش ها ، و قارچ کش، می توانید باغ شما امن […]

کمپوست قارچ دکمه ای تهران

کمپوست قارچ دکمه ای تهران               محصول نهایی و نمونه ای پیچیده از فرآیند تغذیه است که شامل صدها موجود زنده متفاوت مانند باکتری ها ، قارچ ها ، کرم ها و حشرات می باشد . آنچه که پس از مواد آلی تجزیه شده این موجودات باقی می مانند […]

کمپوست قارچ صدفی تهران

کمپوست قارچ صدفی تهران            ورمی کمپوست کودی است چند برابر غنی شده نسبت به سایر کودهایی مانند کود گاوی ، گوسفندی ، اسبی و … . میزان نیتروژن ، پتاسیم و فسفر که سه عنصر اصلی و حیاتی در رشد و نمو گیاهان است در ورمی کمپوست تا ۱۰ برابر […]

خرید کمپوست قارچ

خرید کمپوست قارچ       معمولا از برگ ها بریده های چمن علف های هرز وجه شده پوست میوه ضایعات سبزیجات کاه و کلش که زمانی در یک جا جمع میشوند و رطوبت و گذشت زمان پوسیدگی آنها را فراهم می کند بعد از گذشت زمان کمپوست به وجود می‌آید که کمپوستها برای بهبود […]

کمپوست قارچ صدفی

کمپوست قارچ صدفی             کمپوست قارچ صدفی این محول ها انواع مختلفی دارند از جمله کمپوست های هوازی بی هوازی و کمپوست های ورمی ویتامین در مقایسه انواع بین کمپوست ها بگوییم که تجزیه بی هوازی در مقایسه با کمپوست های هوازی انرژی خالص را تولید میکند زیرا در هر […]

کمپوست قارچ

کمپوست قارچ           برای آشنایی بیشتر با کود ورمی کمپوست، سعی خواهیم کرد اطلاعات جامعی را منتشر کنیم. در این مسیر همچنین بە نحوە تعامل با محیط، مقابله با زبالە و اثرات نامطلوب آن، نگهداری از گیاهان و تقویت کشاورزی و زراعت، اشارە می‌شود. از نظر پیشینه تاریخی، کرم‌های خاکی در […]

کمپوست قارچ دکمه ای

کمپوست قارچ دکمه ای       فرایند طبیعی پوسیده شدن مواد آلی  مثل بقایای گیاهان حیوانات مواد غذایی بعضی از پسماندهای شهری که باعث به وجود آمدن کمپوست ها میشوند و کمپوست به عنوان یک منبع غنی از مواد آلی در حاصلخیزی خاک کشاورزی نقش برجسته‌ای دارد تولیدکنندگان گل و گیاه نیز از کود […]