ورود توسط mahdi

فروش کمپوست قارچ

فروش کمپوست قارچ زمانی که با استفاده از مواد غذایی و زباله‌های سبز به عنوان یک گیاه بدون زغال‌ سنگ در حال رشد استفاده می‌شود، چالش اصلی این است که مواد مغذی معدنی و مقدار نمک موجب رشد گیاه می‌شوند. در حال حاضر بررسی استفاده از کود گیاهی  در یک محیط پایدار است. نظام رو […]