نوشته‌ها

کمپوست قارچ دکمه ای

کمپوست قارچ دکمه ای

 

 

کمپوست قارچ دکمه ای

کمپوست قارچ دکمه ای

 

فرایند طبیعی پوسیده شدن مواد آلی  مثل بقایای گیاهان حیوانات مواد

غذایی بعضی از پسماندهای شهری که باعث به وجود آمدن کمپوست ها

میشوند و کمپوست به عنوان یک منبع غنی از مواد آلی در حاصلخیزی

خاک کشاورزی نقش برجسته‌ای دارد تولیدکنندگان گل و گیاه نیز از کود

کمپوست بهره گیری می کنند زیرا کمپوست مانند یک آفت کش طبیعی در

خاک عمل میکند و باعث بهتر شدن ساخت و ساز تالاب ها زهکشی زمین

کنترل فرسایش بهسازی جریان زمین و خاک میشود

کمپوست ها با توجه به فرایند و ماهیت شان به دو دسته روش بی هوازی

و روش هوازی تقسیم می شود

 

خرید کمپوست قارچ دکمه ای

در روش هوازی این فرایند زمانی انجام می‌شود که اکسیژن به مقدار کافی

وجود داشته باشد در این فرآیند میکروارگانیسمهای هوازی ماده آلی را

تجزیه میکند اما در روش بی هوازی این فرآیند در مکانی اتفاق خواهد افتاد

که اکسیژن وجود ندارد به مقدار کمی اکسیژن وجود دارد میکروارگانیسم

های بی هوازی از ترکیباتی مانند متان اسید های آلی سولفید هیدروژن

برای تغذیه استفاده می ‌کنند و زمانی که اکسیژن وجود ندارد همه این

ترکیب ها با هم جمع شوند و خیلی کم متابولیزه خواهند شد.

 

قیمت کمپوست قارچ دکمه ای

متابولیسم ها نقش بسیار حیاتی در تجزیه مواد آلی که در کمپوست وجود

دارد دارند مواد ارگانیکی در کمپوست ها وجود دارند در اصل مواد غذایی

میکروارگانیسم ها می شود و نقش میکروارگانیسم ها نگه داشتن خاک در

یک وضعیت سالم و متعادل می باشد و تغذیه از مواد مورد نیاز گیاهان و

نیتروژن پتاسیم فسفر تولید خواهد شد و در نتیجه فقط تعداد کمی از مواد

مغذی باقی می ماند که باید به خاک افزوده شود.

امروزه کمپوست های خانگی نیز  که در حیاط خانه به وسیله کوپه کردن

زباله های آشپزخانه کود پرندگان و چهارپایان و یا قرار دادن آنها در یک چاله

و اجازه دادن به طبیعت با مرور زمان میتواند کمپوست به وجود بیاید تولید

کود ارگانیک از جمله کارهایی است که نیاز به کمی صبر و حوصله دارد اما

فواید ماننده با تولید کمپوست خانگی حجم زباله های شما کمتر می شود

و به حفظ محیط زیست کمک خواهد کرد مصرف هزینه صرفه جویی

می‌شود و دیگر نیاز به خریداری کردن کود های شیمیایی برای تغذیه گل و

گیاهان و قارچ های تان ندارید